Khách Phản Hồi

Sub

Archive | Khách Phản Hồi

Dùng dầu dừa hơn một tuần mà lông mi dài ra thấy rõ

“Dùng dầu dừa hơn một tuần mà lông mi dài ra thấy rõ” Lông mi dài nhanh chóng mà đen nữa .Bất ngờ kinh khủng. Giờ hơi lo có nên bôi tiếp không? Có khi nào nó dài như tóc không nhỉ? J                                     “Chị dùng để dưỡng mi và làm mềm gót chân tay, […]

Continue Reading 0